اجاره رحم مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط محمدزاده   
پنجشنبه ، 10 دی 1394 ، 13:51

اجاره رحم

مستاجران ( اجاره کنندگان ) خانم و آقای با مشخصات فوق زوجین شرعی و دائمی یکدیگر به موجب سند ازدواج شماره .... مورخ .... دفتر ازدواج شماره .... تهران صاحبان جنین که پدر و مادر طبیعی جنین نامیده می شوند .

اجیر ( اجاره دهنده ) خانم : با مشخصات فوق با رضایت و موافقت همسر شرعی و دائمی خود آقای.... ( مشخصات کامل ) به موجب سند ازدواج شماره.... دفتر....( توضیحا" اجیر می تواند خانم مطلقه هم باشد )

مورد اجاره : عبارتست از اینکه اجیر برای مدت مقرر در این سند رحم خود را به منظور باروری ، پرورش و رشد جنین و تولد نوزاد ، تحت نظر تیمی از پزشکان مرکز باروری....در اختیار اجاره کنندگان قرار داده و ملزم به رعایت شروط مندرج در این سند و مقررات قانونی مربوطه می باشد .

مدت اجاره : از زمان انتقال ( ترانسفر ) جنین به درون رحم در مورخ / / 13 تا پایان مرحله زایمان و تحویل نوزاد / نوزادان میباشد.

اجرت و نحوه پرداخت آن : برای تمام مدت مبلغ ..... ریال می باشد که در سه قسط و به ترتیب زیر پرداخت

خواهد شد. (تبصره پرداخت اجرت می تواند با توافق طرفین باشد.)

الف : پایان سه ماهه اول از تاریخ فوق .... در صد مبلغ فوق . یا مبلغ ...... ریال

ب : پایان سه ماهه دوم از تاریخ فوق ..... در صد مبلغ فوق . یا مبلغ ...... ریال

ج : پس از انجام زایمان و تحویل نوزاد / نوزادان متولد شده به مستاجران ، باقیمانده مبلغ اجرت به اجیر پرداخت خواهد شد .

تبصره : چنانچه جنین دو قلو و یا بیشتر باشد به ازای هر قلو مبلغ ....... ریال به مبلغ اجرت اضافه خواهد شد.

شروط فیمابین

الف : تعهدات اجاره دهنده ( اجیر )

 1. چنانچه در مدت اجاره از نظر پزشکی ثابت شود اجاره دهنده مرتکب عملی شده که جنین سقط شود ،

  اجاره دهنده ضامن خواهد بود .

 2. اجاره دهنده در مدت اجاره حق هیچگونه مسافرت به خارج از کشور و همچنین مسافرت غیر ضروری در داخل کشور را ندارد .

 3. اجاره دهنده در مدت بار داری متعهد و ملتزم می شود که: تغذیه مناسب جهت رشد جسمی جنین داشته باشد و از استعمال دخانیات ، مشروبات الکلی ، مواد مخدر و سایر موادی که به نحوی مانع رشد جنین یا به خطر افتادن سلامتی جنین باشد خودداری نماید و موارد بهداشتی و پزشکی را طبق نظر پزشک معالج مرکز باروری و ناباروری ....... رعایت نماید.

 4. چنانچه اجاره دهنده با توسل به وسایل متقلبانه ، تصدیق صحت سلامت خود را از مراجع و مبادی ذیصلاح اخذ نماید لیکن در واقع مبتلا به یکی از امراض مسری و خطرناک از قبیل ایدز و هیپاتیت و غیره باشد، مسئول کلیه خسارات وارده به مستاجران و مرکز باروری و نا باوری..... خواهد بود .

 5. اجیر ضمن این سند متعهد و ملتزم گردید پس از تولد نوزاد / نوزادان تحت آزمایش دی ان آ(DNA) قرار گیرند چنانچه نوزاد / نوزادان متعلق به مستاجران نباشند . ضمن اعاده کلیه وجوه دریافتی به مستاجران ، آنان هیچگونه مسئولیتی در قبال نوزاد / نوزادان نخواهند داشت .

 6. اجیر( اجاره دهنده رحم ) ضمن این سند اعلام نمود و متعهد شد که هیچگونه ادعایی نسبت به نوزاد/نوزادان متولد شده نخواهد داشت . و موظف است حداکثر ظرف ده روز بعد از تاریخ زایمان جنین ضمن دریافت اجرت ، نوزاد / نوزادان را به مستاجران تحویل داده و از گرفتن هر گونه مدرک هویتی ( شناسنامه ، کارت ملی ) به نوزاد / نوزادان خوداری نماید.

  ب : تعهدات اجاره کننده .

 1. مستاجران موظفند مطابق زمانهای تعیین شده در این سند اجرت را به اجیر بپردازند ، در غیراینصورت علاوه بر پرداخت اصل مبلغ اجرت موظف به جبران خسارات وارده به اجیر طبق قوانین و مقررات جاری خواهند بود.

 2. پرداخت کلیه هزینه های درمان اجاره دهنده از قبیل ویزیت پزشک، دارو ، انجام آزمایشات دوره ائی و هزینه های بیمارستانی و هزینه زایمان و سایر هزینه های مربوطه تا تولد بچه .

 3. چنانچه اجاره کنندگان به منظور تقویت جنین از اجاره دهنده مطالبه تغذیه بهتر داشته باشد موظف هستند ماهیانه مبلغ مورد نیاز را به صورت وجه نقد ، مواد خوراکی ، پروتئینی به صلاحدید خود به اجاره دهنده پرداخته یا تهیه نمایند .

 4. در صورت سقط جنین ناشی از فورس ماژور از قبیل زلزله ، جنگ ، سیل ، آتش سوزی ، عدم معالجه صحیح پزشک و غیره پرداخت هزینه های متعلقه به اجیر حسب نظر داور مرضی طرفین خواهد بود .

  ج : موارد فسخ و مسئولیت طرفین :

 1. چنانچه در اثناء مدت اجاره به هر دلیلی جنین سقط شود عقد اجاره منفسخ و به ترتیب زیر عمل خواهد شد .

 2. چنانچه با تائید پزشک معالج سقط جنین به علت قصور و کوتاهی مستاجران باشد ، آنان ملزم به پرداخت اجرت به نسبت زمان بارداری و همچنین هزینه های درمانی و بیمارستانی لازم خواهند بود (بطور مثال اگر جنین در ماه چهارم سقط شود اجیر فقط به نسبت چهار ماه مستحق اجرت خواهد بود ) .

 3. چنانچه سقط جنین به علت قصور و کوتاهی اجیر باشد وی ملزم به پرداخت وارده به مستاجران از قبیل هزینه های درمانی و بیمارستانی و وجوه دریافتی خواهد بود.( اجیر مستحق دریافت اجرت نخواهد بود.)

 4. در صورت فوت اجاره دهنده در هنگام زایمان و یا به واسطه آن دیه متوفی به عهده اجاره کنندگان خواهد بود . ( لذا انجام و دریافت بیمه لازم از یکی از شرکتهای بیمه معتبر به عهده مستاجران است).

 5. ضمن اینکه اجیر اقرار به سلامتی جسمانی داشته و امراض صعب العلاج نیز ندارد . در صورتی که وی در اثنای مدت اجاره به یکی از امراض صعب العلاج مبتلا شود و به همین جهت به سلامتی جسمانی و روانی و یا رشد جنین آسیبی برساند ، چنانچه ابتلا به بیماری خارج از حیطه اختیار او باشد ضامن نخواهد بود .

  سایر شروط در روابط فیمابین طرفین

 1. در صورتی که اجیر و مستاجران بین دو الی سه هفته دارو مصرف کرده باشند ( شامل قرصهای استرادیول و آمپول و پروژسترون ) ولی در موقع انتقال ، جنین از فریز بر نگردد ... در صد از کل مبلغ قرارداد به اجیر تعلق می گیرد.

 2. در صورتی که مراحل ابتدائی انجام و جنین به رحم اجیر منتقل شده ولی جواب آزمایش بارداری منفی شود .... در صد کل مبلغ قرارداد به اجاره دهنده تعلق می گیرد .

 3. در صورتیکه جنین با موفقیت به رحم اجیر منتقل گردید و رحم اجاره ای باردار شد لیکن به دلیل مشکلات جنین ، از قبیل عدم تشکیل قلب و .... نیاز به سقط جنین و ختم قرارداد بود براساس سن حاملگی و مبلغ قرارداد هزینه مربوطه به رحم اجاره ای محاسبه و مستاجران پرداخت خواهند نمود .

 4. در صورتیکه اجیر در زمان بارداری دچار عوارض و بیماریهای داخلی ناشی از بارداری گردد به نحوی که ادامه بارداری به زیان اجیر باشد بر اساس سن حاملگی و میلغ قرارداد هزینه مربوط به رحم اجاره ای محاسبه و از طرف مستاجران پرداخت خواهد شد .

 5. در صورتیکه حاملگی بدون نقص صورت پذیرد و زایمان موفقیت آمیز بود و اجاره دهنده رحم بعد از زایمان مبتلا به عوارض جانبی پس از زایمان گردد ، اجاره کنندگان مکلف به پرداخت هزینه های درمانی و پزشکی وی میباشند .

 6. در صورت انجام عمل زیفت ( zift ) بر روی رحم مبلغ ......ریال به اجیر تعلق خواهد گرفت که مستاجران پرداخت خواهند نمود .

 7. در صورت بروز هرگونه اختلاف فیمابین طرفین از مفاد و مندرجات سند حاضر آقا / خانم.دکتر . به عنوان داور مرضی طرفین انتخاب شد که نظر و رای ایشان برای طرفین مطاع و قاطع خواهد بود.

  مستندات تنظیم سند .

  رای شماره ..... مورخ ..... دادگاه شعبه.....

  گواهی شماره ...... مورخ ...... مرکز باروری و ناباروری ............

گواهی شماره ...... مورخ ...... مستاجران صادره توسط دکتر ... متخصص زنان زایمان

گواهی شماره ...... مورخ ...... اجیر صادره توسط دکتر ... متخصص زنان زایمان

محمود محمدزاده سردفتر سابق دفتر 495 تهران

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست